INFO - KSA Kamp 2020

Beste ouders,
Beste KSA'ers,

GOED NIEUWS!

KSA ligt nu helaas al enkele weken stil maar…..

Er komt een KSA-KAMP 2020! Dit jaar zal het kamp er anders uitzien, het
wordt een veilig, Corona-proof maar even leuk kamp. We zullen er alles
aan doen om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op te volgen
op en werken hiervoor nauw met KSA-nationaal samen.

Meer info over hoe u jouw zoon of dochter kan inschrijven zal in loop
van volgend weekend bij jullie terecht komen.

Door de extra maatregelen die we moeten nemen zal er een uiterlijke
datum vastgelegd worden om jouw zoon of dochter in te schrijven, wij
gaan dan ook vragen om deze datum die gaat meegedeeld worden te
respecteren zodat wij ruim op voorhand een exact aantal deelnemers
weten. Zo hebben wij tijd genoeg om alles te organiseren zodat we er
toch weer een fantastisch kamp tegemoet gaan.

BELANGRIJK!

Het kamp zal dit jaar plaatsvinden voor ALLE GROEPEN van ZONDAG 2
AUGUSTUS TOT EN MET ZONDAG 9 AUGUSTUS, zo heeft de leiding nog een extra
dag ter plaatsen om alles te organiseren volgens de maatregelen die we
moeten nemen.

Helaas zullen er dit werkjaar wel geen activiteiten, KP's en daguitstap
mogen plaatsvinden en gaan wij ons volledig focussen op het kamp.

Vele groeten, goeie gezondheid en tot snel!

De leiding
KSA Berlare