Corona-Info KAMP

RISICOGROEPEN EN ZIEKEN:

Onder voorwaarden:

Behoort uw kind tot een risicogroep? Dan kan hij/zij WEL meegaan op kamp mits:

✓ SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN OUDERS/VOOGD

✓ DOKTERSATTEST WAARBIJ DE ARTS DEELNAME TOELAAT

✓ U DE LEIDING HIER VOORAF VAN OP DE HOOGTE BRENGT

Wordt uw zoon/dochter ziek of vertoont hij/zij ziektesymptomen vlak voor de aanvang van het kamp (minimaal 5 dagen terugtellen)?

Dan mag uw kind jammer genoeg NIET deelnemen aan het kamp. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen. 


VERSCHILLEND JEUGDAANBOD

Er wordt geadviseerd om geen spreiding van verschillend jeugdaanbod in te plannen in dezelfde week van de aanvang van het kamp. Gelieve hier rekening mee te houden! De periode voor de aanvang van ons kamp mag je dus niet deelnemen aan andere kampen. Tussen deelname aan 2 kampen zouden zeker 5 dagen moeten tussen zitten. 


AANWEZIGHEIDSREGISTERS EN MEDISCHE FICHES

De leiding houdt voor, tijdens en na het kamp de gegevens en medische fiches van de aanwezige leden bij (deze ontvangen jullie na inschrijving). Daarnaast stelt de leiding een document op dat de contacten tussen de deelnemers onderling bijhoudt. Als blijkt dat iemand besmet is met corona (tijdens of na het kamp), dan gebruiken we deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 

Elke bubbel krijgt ook een bubbelverantwoordelijke die al het papierwerk doet en contact heeft met de andere bubbelverantwoordelijken, keukenploeg en eventueel een dokter. Uiteraard gebeurt het contact tussen de verschillende bubbelverantwoordelijken op een verantwoorde manier, met de nodige bescherming zoals mondmaskers en 1,5 meter afstand.

Dit jaar is de medische fiche uitgebreider dan vorige jaren. Dit doen we zodat we alle juiste informatie hebben voordat we op kamp vertrekken. De medische fiches mogen jullie eind juni verwachten in jullie mailbox/brievenbus samen met het kampboekje en de verdere informatie. 


CONTACTBUBBELS

Het kamp wordt opgedeeld in verschillende contactbubbels. Elke bubbel bestaat uit MAXIMUM 50 PERSONEN (leden, leiding, volwassen begeleiding & keukenploeg).

 • Binnen een bubbel is contact met elkaar mogelijk.
 • Binnen een bubbel moet je geen afstand houden.
 • Binnen een bubbel moet je geen mondmasker gebruiken.

Het kamp zal dus uit MEERDERE BUBBELS bestaan. De verschillende contactbubbels VERMIJDEN ten aller tijden onderling contact. Alle activiteiten gebeuren dus binnen de eigen contactbubbel. Hier zal streng op toegekeken worden uit belang voor ieders gezondheid.

Wij zullen op onze kampplaats ook duidelijk zichtbaar maken welke lokalen, speelterreinen en dergelijk van welke bubbels zijn aan de hand van kleuren.


DE BUBBEL VAN DE VOLWASSENBEGELEIDER EN DE KEUKENPLOEG

De hoofdleiding en de kampverantwoordelijke zorgen er in eerste instantie samen met onze volwassenbegeleider voor dat alle maatregelen strikt worden nageleefd.

Onze volwassenbegeleider vormt tijdens het kamp een aparte bubbel samen met onze keukenploeg. Indien er contact is met een andere contactbubbel (tijdens het eten, …) of bij externe (leveranciers, postbode,…) of bij een overlegmoment tussen de contactbubbels:

 • Houdt hij/zij minstens 1,5 meter afstand.
 • Draagt hij/zij een mondmasker

PERSOONLIJKE HYGIËNE

Persoonlijke hygiëne is dit jaar belangrijker dan ooit op kamp. Ook hier zal de leiding en hoofdleiding streng op toezien.

 • Hoesten of niezen doe je in je elleboog of in een papieren zakdoek, die je daarna weggooit in een afsluitbare vuilbak.
 • Handen wassen is verplicht bij:
 • Bij het opstaan
 • Voor en na elke maaltijd
 • Voor het vieruurtje 
 • Na elk toiletbezoek
 • Na een spel/activiteit
 • Voor het slapengaan

Wij hebben zijn momenteel in overleg met de gemeente voor extra voorzieningen te hebben op ons kamp zodat iedere contactbubbel zijn eigen sanitaire voorzieningen kan hebben. 


INFRASTRUCTUUR EN MATERIALEN

Indien er contactoppervlakken zijn die gedeeld worden door verschillende contactbubbels, zoals de eettafels, worden deze na elk gebruik grondig gereinigd. Deuren en ramen van het gebouw zullen blijven openstaan in de mate van het mogelijke. Verder zullen wij in iedere bubbel telkens een lege ruimte creëren zoals een lokaal of een tent, zodat hier eventuele zieke leden/leiding/kookouders kunnen worden opgevangen tot hij/zij kan onderzocht worden door de dokter of kan worden opgehaald.

Daarnaast gaan we voldoende materiaal aankopen zodat iedere bubbel een apart materiaalkot heeft, hierdoor kunnen de bubbels gewoon in hun ‘eigen’ materiaalkot het materiaal nemen dat ze nodig hebben zonder dit telkens te moeten ontsmetten. Natuurlijk zal dit materiaal wel op geregelde tijdstippen ontsmet worden. Er gaat ook sowieso materiaal zijn dat door de verschillende contactbubbels gebruikt zal worden. Dit materiaal MOET voor en na de activiteit ontsmet worden. 

Ook zullen er verschillende EHBO-koffers zijn voor de verschillende bubbels. We voorzien zeker ook voorhoofdthermometers dat we indien nodig veilig de temperatuur van leden kunnen meten, zonder contact te maken.

Wij zijn ook in overleg met de gemeente en onze koepelorganisatie voor ontsmettingsmiddel, mondmaskers, handschoenen, etc.


ACTIVITEITEN

Elke groep voorziet zelf programma’s. Alle spelletjes worden dus gespeeld per groep. Intensief contact wordt hier sowieso vermeden. 

Sommige gezamenlijke activiteiten zullen wel kunnen doorgaan maar enkel binnen de contactbubbel.


NA-KAMP & UITSTAPPEN

Na-kamp (oudsten) is voorlopig nog geen haalbare kaart. Wij zijn hiervoor op zoek naar een oplossing. En zullen hiervoor later meer informatie meedelen indien dit wel kan en mag doorgaan.

Uitstappen buiten het kampterrein zullen dit jaar ook niet plaatsvinden (bv. Pretpark). Hiervoor kijken we nog uit naar alternatieven. Indien wij naar andere locatie zijn de regels van deze plaats van toepassing en moeten wij ons hieraan houden. 

Een verplaatsing naar het bos, park of nabijgelegen speeltuin is wel toegestaan. Indien de +12 jarige zich buiten het kampterrein bevinden zullen zij en hun leiding een mondmasker dragen, wanneer -12 jarige samen met de +12 jarige in één bubbel zitten zullen zij en hun leiding alsook een mondmasker dragen en gelden de regels voor de +12 jarige.


EXTRA INFO

Deze info is gebaseerd op de huidige maatregelen die gegeven zijn vanuit de Ambrassade. Het volledige overzicht aan jeugdwerkregels kan je terugvinden op www.ambrassade.be of op www.ksa.be/corona.  Alles wat je verder moet weten over het kamp zal binnenkort verschijnen op onze website en in de mailbox.  Zoals eerder gezegd stelt onze KSA echt alles in het werk om ook dit jaar een geweldig kamp te geven aan kinderen en jongeren. Onze leiding zullen ook extra infosessies volgen, die specifiek gegeven worden voor het jeugdwerk. Daarnaast krijgen wij ook vanuit de gemeente veel steun en uiteraard haalt de jeugdwerking in het algemeen veel inspiratie bij elkaar. 

Voor verdere vragen kan je terecht bij:

Wij hopen alvast om er samen met jullie weer een fantastisch kamp van te kunnen maken. Een kamp dat we ons ongetwijfeld nog lang zullen herinneren. Tot dan!

Vele groeten

De Leiding